O nas


Fundacja „Razem dla Młodych” to dzieło, które jest owocem Światowych Dni Młodzieży 2016 i Dni w Diecezji. Naszymi działaniami chcemy wspierać inicjatywy młodzieżowe w Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

 

Główne cele fundacji to:

  • wspieranie działań duszpasterskich i ewengelizacyjnych diecezji, w szczególności duszpasterstwa dzieci i młodzieży
  • wspieranie i organizacja Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, krajowym i światowym – w szczególności wsparcie wyjazdów młodzieży na ŚDM
  • wspieranie polskich misjonarzy pracujących z młodzieżą
  • wspieranie rodzin i młodzieży wymagającej pomocy społecznej
  • działalność w zakresie nauki
  • podtrzymywanie tradycji narodowej
  • upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu

Statut Fundacji „Razem dla Młodych”